Veverky

1. 6.      DĚTSKÝ DEN V MŠ – akce v dopoledních hodinách, hledání pokladu, soutěže.

4. 6.      FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU – v dopoledních hodinách.

8. 6.      VÝLET DO PARKU STÁTNÍHO ZÁMKU VE SLATIŇANECH – prohlídka dětského hospodářství, které sloužilo k výchově šlechtických dětí, procházka nově upraveným parkem, odjezd od MŠ v 8:30 hod.

16. 6.    KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ – začátek v 10:30 hod.

Sovičky

1. 6.      DĚTSKÝ DEN V MŠ – akce v dopoledních hodinách, hledání pokladu, soutěže.

4. 6.      FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU – v dopoledních hodinách.

8. 6.      VÝLET DO PARKU STÁTNÍHO ZÁMKU VE SLATIŇANECH – prohlídka dětského hospodářství, které sloužilo k výchově šlechtických dětí, procházka nově upraveným parkem, odjezd od MŠ v 8:30 hod.

16. 6.    KOUZELNICKÉ PŘEDSTAVENÍ – začátek v 10:30 hod.

             ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY – termín bude upřesněn.