Sdělení rodičům

Vážení rodiče,

mám pro Vás v těchto náročných dnech dobrou zprávu, a to že školné (nebo-li úplata za vzdělávání) za měsíc březen 2020 bude poníženo v souvislosti s uzavřením mateřské školy na částku 182,-Kč.

Obdobně budeme pokračovat i v měsíci dubnu, tzn. až do znovuotevření mateřské školy. V případě potřeby, je možné již za měsíc duben 2020 pozastavit platby (školné, stravné), abyste neměli zbytečně velký přeplatek.

S přáním dobrého zdraví Naděžda Kirschová, ředitelka

Přerušení provozu všech mateřských škol

OZNÁMENÍ

o dočasném přerušení provozu všech mateřských škol zřizovaných statutárním městem Pardubice, a to s účinností od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání

ze závažných organizačních příčin v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19.

STRAVA BUDE HROMADNĚ ODHLÁŠENA VEDOUCÍ ŠJ

Oznámení ředitelky školy pro zákonné zástupce

DO ODVOLÁNÍ JSOU ZRUŠENY VŠECHNY MIMOŠKOLNÍ AKCE DĚTÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY.

DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

V Pardubicích dne 10. 3.2020

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

Dny otevřených dveří v MŠ Duha

Dny otevřených dveří v MŠ Duha

Zveme všechny zájemce, a to v souvislosti s přijímáním nových dětí pro školní rok 2020/2021.

MŠ Popkovice, Pražská 89

ve středu 15. 4. 2019 od 7:30 do 9:30 hod.; od 14:30 do 16:00 hod.

MŠ Staré Čívice, Za Oborou 337

ve čtvrtek 16. 4. 2019 od 7:30 do 9:30 hod.; od 14:30 do 16:00 hod.

Uzavření MŠ o prázdninách ve školním roce 2019/2020

Uzavření MŠ o prázdninách ve školním roce 2019/2020

OMLUVY DĚTÍ

OMLUVY DĚTÍ POUZE NA WWW.ODHLASKA.CZ

NEJPOZDĚJI DO 7:00 HOD. V DEN NEPŘÍTOMNOSTI

Pokud strávník onemocní, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11:30 hodin a ve Starých Čívicích od 11:30 do 12:30 hod. Školní jídelna a školní jídelna – výdejna odpovídá za kvalitu jídla do doby jeho předání. Ostatní obědy je nutné odhlásit. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.

Jde-li dítě domů po obědě, je nutné odpolední svačinu odhlásit!