Povinnosti rodičů vzhledem ke COVID-19

Povinnosti rodičů vzhledem ke COVID-19

Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Rodičovská schůzka

Rodičovská schůzka pro třídy Veverek a Soviček se bude konat dne 3. září 2020 od 16:00 hodin v MŠ Staré Čívice.

Zahajovací schůzka

Zahajovací schůzka pro rodiče nových dětí se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna 2020 od 16:00 hodin v MŠ Popkovice, Pražská 89 ve třídě Broučků.

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

OMLUVY DĚTÍ

OMLUVY DĚTÍ POUZE NA WWW.ODHLASKA.CZ

NEJPOZDĚJI DO 7:00 HOD. V DEN NEPŘÍTOMNOSTI

Pokud strávník onemocní, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11:30 hodin a ve Starých Čívicích od 11:30 do 12:30 hod. Školní jídelna a školní jídelna – výdejna odpovídá za kvalitu jídla do doby jeho předání. Ostatní obědy je nutné odhlásit. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.

Jde-li dítě domů po obědě, je nutné odpolední svačinu odhlásit!