Provoz mateřské školy

 
Od 3. 5. 2021 otevření MŠ v běžném provozu.
 

Nabídka letního pobytového tábora

Vážení rodiče,

pro letošní rok se nám podařilo domluvit skvělé spolupráce a tím rozšířit nabídku programů pobytového tábora tak, že si vybere opravdu každý.

Úplnou novinkou je spolupráce s Helen Doron - výukovou metodou anglického jazyka známou po celém světě, založené na jednoduchém, účinném a zábavném učení. Ve spolupráci s pardubickou franšízou jsme vytvořili anglický program nabitý zážitky, kdy kromě tradičních a netradičních pohybových aktivit na souši i na vodě, si děti naprosto přirozenou formou osvojí angličtinu a její využití při běžných denních táborových aktivitách. Každý den jeden blok intenzivní, ale přirozené výuky angličtiny, jeden blok sportovních aktivit moderovaných v angličtině a 2 bloky plné sportovních zážitků včetně večerního bloku v podobě táboráků, letního kina či večerních her. Tábor je vhodný pro začátečníky i pokročilé v dané věkové kategorii.  

Po celé léto máme v areálu k dispozici unikátní mobilní hřiště s americkým povrchem SPORTCOURT, díky kterému jsme vypsali programy in-line bruslení a florbalové přípravy.

Pro předškolní děti máme připravený Můj první tábor, kdy v areálu ubytujeme děti i jejich rodiče a pro děti připravíme program plný tradičních i netradičních táborových aktivit.

Více informací a všechny vypsané programy naleznete na našem webu.

Těšíme se na letní zážitky spolu s Vámi.

Tým Ski Fanatic

Prohlídka MŠ

Vážení rodiče budoucích přijatých dětí,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v letošním roce nebude možné uskutečnit Den otevřených dveří v naší MŠ. Proto Vám nabízíme možnost krátkého nahlédnutí do prostor obou budov (Popkovice i Staré Čívice). Nafotili jsme pro Vás prostory školy.

Budeme se těšit na viděnou u zápisu popř. i s Vašimi dětmi.

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin přerušen shodně pro obě pracoviště od 2. - 27. 8. 2021.

Bližší informace: Uzavření MŠ o prázdninách ve školním roce 2020/2021.

Přijímání dětí na školní rok 2021/2022

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2021/2022.

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022.

Oznámení o zahájení individuálního vzdělávání.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách zápisové aplikace https://zapisyms.pardubice.eu v termínu od 19.4. do 10.5.2021.

Žádost po vygenerování vytisknete a nezbytnými přílohami doručíte do Vámi vybraných mateřských škol. Termín sběru žádostí je od 10. 5. – 14. 5. 2021.

Upozorňujeme na povinnost přihlásit k předškolnímu vzdělávání děti, narozené do 31. 8. 2016.

Deset dobrých rad.

Desatero pro předškoláky a jejich rodiče

Desatero pro předškoláky a jejich rodiče

Zrušení kulturních akcí

Veškeré kulturní akce MŠ jsou až do odvolání zrušeny.

Prosím, sledujte aktuální dění na nástěnkách tříd nebo se informujte u třídních paní učitelek.

Děkuji za pochopení.

OMLUVY DĚTÍ

OMLUVY DĚTÍ POUZE NA WWW.ODHLASKA.CZ

NEJPOZDĚJI DO 7:00 HOD. V DEN NEPŘÍTOMNOSTI

Pokud strávník onemocní, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11:30 hodin a ve Starých Čívicích od 11:30 do 12:30 hod. Školní jídelna a školní jídelna – výdejna odpovídá za kvalitu jídla do doby jeho předání. Ostatní obědy je nutné odhlásit. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.

Jde-li dítě domů po obědě, je nutné odpolední svačinu odhlásit!