Provoz MŠ v plném rozsahu

Vážení rodiče, vzhledem k nabídce Magistrátu města Pardubic o zajištění personální podpory v době COVID 19, bude

od 19. 10. 2020 provoz MŠ v plném rozsahu.

Děkuji za pochopení, přeji pevné zdraví a klidné podzimní dny.

Hedvika Filipiová

ředitelka MŠ DUHA

Kroužky v MŠ

kroužek AJ                - Popkovice, Mgr. Lucie Tomková

kroužek AJ                - St. Čívice, Mgr. Michaela Lišková

kroužek KERAMIKY    - St. Čívice, paní uč. Jiřina Šolcová

PROZATÍM NEZRUŠENY!

Své děti docházející na tyto kroužky můžete v daný den a čas do MŠ přivézt a po skončení lekce zase odvézt.

V případě náhlých změn, budete včas informováni.

Děkujeme

Vážení rodiče, obracím se na vás

s velkou prosbou o zvážení docházky vašeho dítěte do MŠ, a to vzhledem k nastalé krizové situaci, novým nařízením vlády a konzultací s Magistrátem města Pardubice. Jedná se o období do znovuotevření škol.

Prosím všechny, kdo máte možnost nechat své dítě doma (maminky na MD, hlídání prarodiči a příbuznými, rodiče s home office, rodiče na OČR s dítětem na základní škole), opravdu zvažte docházku docházku vašeho dítěte do MŠ.

V současné situaci bohužel i naši pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci zůstávají doma se svými dětmi, které navštěvují základní školu, a proto nemáme dostatek personálu na zajištění plnohodnotného a plynulého chodu MŠ.

Děkuji za vaši ohleduplnost, pochopení a pomoc s vyřešením této pro všechny nelehké situace.

Hedvika Filipiová

ředitelka MŠ

Zrušení kulturních akcí

Veškeré kulturní akce MŠ jsou až do odvolání zrušeny.

Prosím, sledujte aktuální dění na nástěnkách tříd nebo se informujte u třídních paní učitelek.

Děkuji za pochopení.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

sledujte prosím primárně informace vyvěšené na nástěnkách tříd a na vstupních dveřích. V současné době se může situace změnit velmi rychle a není v našich možnostech tyto informace neprodleně aktualizovat na webových stránkách naší školy. Veškeré aktivity MŠ podléhají nařízení MŠMT, MZ a mmPce. V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktujte ředitelku MŠ.

Děkujeme za pochopení.

Povinnosti rodičů vzhledem ke COVID-19

Povinnosti rodičů vzhledem ke COVID-19

Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Postup v případě podezření na výskyt nákazy COVID-19

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

Seznam přijatých dětí pro školní rok 2020/2021

OMLUVY DĚTÍ

OMLUVY DĚTÍ POUZE NA WWW.ODHLASKA.CZ

NEJPOZDĚJI DO 7:00 HOD. V DEN NEPŘÍTOMNOSTI

Pokud strávník onemocní, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11:30 hodin a ve Starých Čívicích od 11:30 do 12:30 hod. Školní jídelna a školní jídelna – výdejna odpovídá za kvalitu jídla do doby jeho předání. Ostatní obědy je nutné odhlásit. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.

Jde-li dítě domů po obědě, je nutné odpolední svačinu odhlásit!