Dotazníkové šetření pro účely tvorby koncepce školství SMP

Vážení rodiče,

chtěla bych vás požádat o vyplnění dotazníku, který jednak pomůže magistrátu při zpracování koncepce školství, ale z mého pohledu může sloužit i jako hodnocení naší dosavadní práce a našeho snažení při péči o vaše děti.

Více informací pro vyplnění dotazníku

Vyplnit dotazníkové šetření pro účely tvorby koncepce školství SMP

OMLUVY DĚTÍ

OMLUVY DĚTÍ POUZE NA WWW.ODHLASKA.CZ

NEJPOZDĚJI DO 7:00 HOD. V DEN NEPŘÍTOMNOSTI

Pokud strávník onemocní, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11:30 hodin a ve Starých Čívicích od 11:30 do 12:30 hod. Školní jídelna a školní jídelna – výdejna odpovídá za kvalitu jídla do doby jeho předání. Ostatní obědy je nutné odhlásit. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.

Jde-li dítě domů po obědě, je nutné odpolední svačinu odhlásit!