Prohlídka MŠ

Vážení rodiče budoucích přijatých dětí,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v letošním roce nebude možné uskutečnit Den otevřených dveří v naší MŠ. Proto Vám nabízíme možnost krátkého nahlédnutí do prostor obou budov (Popkovice i Staré Čívice). Nafotili jsme pro Vás prostory školy.

Budeme se těšit na viděnou u zápisu popř. i s Vašimi dětmi.

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin

Provoz mateřské školy v době letních prázdnin přerušen shodně pro obě pracoviště od 2. - 27. 8. 2021.

Bližší informace: Uzavření MŠ o prázdninách ve školním roce 2020/2021.

Přijímání dětí na školní rok 2021/2022

Kritéria přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022.

Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy získáte vyplněním elektronické žádosti na stránkách zápisové aplikace https://zapisyms.pardubice.eu v termínu od 19.4. do 10.5.2021.

Žádost po vygenerování vytisknete a nezbytnými přílohami doručíte do Vámi vybraných mateřských škol. Termín sběru žádostí je od 11.5. – 12. 5. 2021.

Informace budou postupně doplňovány a aktualizovány dle vývoje epidemiologické situace a doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Upozorňujeme na povinnost přihlásit k předškolnímu vzdělávání děti, narozené do 31. 8. 2016.

Desatero pro předškoláky a jejich rodiče

Desatero pro předškoláky a jejich rodiče

Zrušení kulturních akcí

Veškeré kulturní akce MŠ jsou až do odvolání zrušeny.

Prosím, sledujte aktuální dění na nástěnkách tříd nebo se informujte u třídních paní učitelek.

Děkuji za pochopení.

OMLUVY DĚTÍ

OMLUVY DĚTÍ POUZE NA WWW.ODHLASKA.CZ

NEJPOZDĚJI DO 7:00 HOD. V DEN NEPŘÍTOMNOSTI

Pokud strávník onemocní, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11:30 hodin a ve Starých Čívicích od 11:30 do 12:30 hod. Školní jídelna a školní jídelna – výdejna odpovídá za kvalitu jídla do doby jeho předání. Ostatní obědy je nutné odhlásit. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.

Jde-li dítě domů po obědě, je nutné odpolední svačinu odhlásit!