V tomto bloku se děti seznamují se základními zásadami zdravého životního stylu. Osvojují si základní rozdíly mezi pojmy zdraví a nemoc. Dozvídají se o lidech, kteří se po celý život musí vyrovnávat s určitým zdravotním znevýhodněním. Poznávají, že zdraví není samozřejmostí a že o své zdraví musí každý pečovat. Děti se seznamují se zásadami zdravého stravování, rozumí významu zdravé a nezdravé jídlo. Přirozenou součástí jejich jídelníčku se tak stává ovoce a zelenina. Děti se učí nebát lékaře a umět správně pojmenovat, co je bolí a trápí. Jsou motivovány k pravidelnému pohybu, učí se zdravotní cviky s prvky jógy, osvojují si správné držení těla a pohyb berou jako přirozenou součást každodenního života. Seznamují se i s dalšími činnostmi, které patří ke zdravému životnímu stylu, jako je otužování, saunování, plavání atd. Pozornost je rovněž věnována vhodnému oblékání dle aktuálního počasí a v dětech je pěstováno vědomí, že déšť není překážkou pro pobyt venku. Děti se rovněž dozvídají o negativních závislostech jako je alkohol, cigarety, drogy nebo dlouhodobý pobyt u počítače. Poznávají, že prostřednictvím sportu získávají nejen tělesnou zdatnost, ale stávají součástí společenství lidí, kteří uznávají hodnoty jako je kamarádství, přátelství a nezištná pomoc.

 

  • Zdravý životní styl - strava, pitný režim, návykové látky, pobyt venku
  • Zavolejte pana doktora - jak jsem přišel na svět, zdraví a nemoc, části těla, funkce orgánů, smysly
  • Hry a sporty - kdo si hraje, nezlobí