Mateřská škola Staré Čívice

Civiceinterier 001
Civiceexterier 004
Civiceinterier 004

MŠ Staré Čívice je odloučeným pracovištěm školy. V září roku 2007 se přemístil provoz ze stísněných a hygienicky nevyhovujících prostor do nové pavilonové budovy s kapacitou 50 dětí a vlastní školní jídelnou-výdejnou.

Budova se nachází v krásném přírodním prostředí v blízkosti Zámečku Staré Čívice, a proto nevadí, že mateřskou školu obklopuje nepříliš velká školní zahrada. Poloha školy umožňuje realizovat s dětmi krásné vycházky do blízké přírody v jejím okolí.

V jednopodlažním objektu pavilonového typu jsou dvě třídy s celkovou kapacitou 52 dětí. Dvě rozlehlé třídy jsou umístěny zrcadlově a jsou rozdělené na hernu a jídelnu. Součástí budovy je i městská knihovna.

Provoz této MŠ  od 06.30 do 16.30 hodin

Personální obsazení MŠ Staré Čívice

TřídaObsazení
1. třída Veverky paní učitelka Mgr. Kristýna Čiháková a Vladímíra Neumeisterová, Dis.
2. třída Sovičky vedoucí učitelka Jiřina Šolcová, Dis. a paní učitelka Helena Fáberová
Školnice paní Radka Netymachová
Jídelna paní Jitka Voženílková

Kapacita školy MŠ Staré Čívice

TřídaKapacitaVolné
1. třída 26 žáků 0 žáků
2. třída 26 žáků 0 žáků