Mateřská škola Staré Čívice

MŠ Staré Čívice je odloučeným pracovištěm školy. V září roku 2007 se přemístil provoz
ze stísněných a hygienicky nevyhovujících prostor do nové pavilonové budovy s kapacitou
50 dětí a vlastní školní jídelnou-výdejnou.

Budova se nachází v krásném přírodním prostředí v blízkosti Zámečku Staré Čívice, a proto nevadí, že mateřskou školu obklopuje nepříliš velká školní zahrada. Poloha školy umožňuje realizovat s dětmi krásné vycházky do blízké přírody v jejím okolí.

V jednopodlažním objektu pavilonového typu jsou dvě třídy s celkovou kapacitou 52 dětí. Dvě rozlehlé třídy jsou umístěny zrcadlově a jsou rozdělené na hernu a jídelnu. Součástí budovy je i městská knihovna.

Provoz MŠ ve školním roce 2021/2022 bude od 6:30 do 17:00

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MŠ STARÉ ČÍVICE

Třída Obsazení
1. třída Veverky paní učitelky BcA. Kristýna Ševčíková a Sára Netymachová Dis., asistentka pedagoga Petra Komárková
2. třída Sovičky zástupkyně ředitele Jiřina Šolcová, Dis. a paní učitelka Jana Mašková, asistentka pedagoga Mgr. Zuzana Šormová
Školnice paní Radka Netymachová
Jídelna paní Jitka Voženílková