Odhlašování stravného se provádí pouze SMS zprávou na číslo mobilního telefonu 734 360 287 nejpozději do 7:30 hod. v den nepřítomnosti.

Prosíme, abyste odhlášky nevolali! Žádáme rodiče, aby v SMS zprávě uvedli jméno a příjmení dítěte včetně uvedení termínu, do kdy má být strava odhlašována. MŠ nemá možnost potvrzovat přijetí každé odhlášky. Pokud strávník onemocní, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11,30 hod. a ve Starých Čívicích od 11,30 hod. do 12 hod. Ostatní obědy je tedy nutné odhlásit.

K odhlašování, které plánujete, slouží sešit v šatně příslušné třídy - nejpozději den předem.