ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ BĚHEM PRÁZDNIN

Během prázdninového provozu funguje odhláška obědů/svačin následovně: vždy je možné odhlásit oběd/svačinu předchozí pracovní den do 8:00 (např. chcete-li odhlásit oběd na úterý lze to pouze do 8:00 v PONDĚLÍ!). Oběd/svačinu na pondělí lze odhlásit pouze do pátku do 8:00, jelikož sobota a neděle nejsou pracovní dny. Obědy je možné si vyzvednout v první den nemoci. Děkujeme za pochopení.