Odpovědi na žádosti

Žádost o poskytnutí následujících informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

1) Kolik Kč platíte měsíčně za pověřence pro ochranu osobních údajů?

2) Prosím o poskytnutí kopie smlouvy se současným pověřencem pro ochranu osobních údajů.

3) Jaké subjekty Vám od roku 2018 poskytovali službu pověřence včetně ceny za tuto službu?

 

 

Odpověď na žádost o výše uvedené informace podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Kopie smlouvy společně s odpověďmi na dotazy byly zaslány žadateli o informace.