Měsíční výše školného činí 415,- Kč.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen školné) byla pro školní rok 2016/2017 stanovena v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

V bezúplatnosti posledního ročníku předškolního vzdělávání došlo k následující změně.

Dosavadní doba 12 měsíců byla nahrazena dobou jednoho školního roku, přičemž je výslovně doplněno pravidlo, dle něhož se bezúplatnost předškolního vzdělávání uplatní pouze ve školním roce, ve kterém se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy poprvé. V případě dítěte, které se vzdělává v posledním ročníku mateřské školy dva školní roky za sebou z důvodu odkladu povinné školní docházky, tak bude druhý rok vždy zpoplatněn, a to bez ohledu na to, zda dítě vyčerpalo nárok na bezúplatné vzdělávání v prvním roce předškolního vzdělávání v plném rozsahu (tj. zda se skutečně vzdělávalo po dobu celého školního roku).

Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání se nebude nadále vztahovat na děti se zdravotním postižením.

Tyto děti se v posledním ročníku mateřské školy vzdělávají bezúplatně vždy.