SBĚR PET LAHVÍ A STARÉHO PAPÍRU

Vážení rodiče,
V naší MŠ i nadále úspěšně probíhá sběr PET lahví, za což velice děkujeme.
Sběr starého papíru proběhne ve dnech 1. a 2.12.2021 v prostorách parkoviště před boční bránou areálu MŠ Duha v Popkovicích.
Přistavěný kontejner bude k dispozici pouze v tyto 2 dny!
Rodiče ze Starých Čívic, kteří mají možnost, prosím přivezte sběr do Popkovic.    Kdo tuto možnost nemá, je možné papír ponechat v MŠ ve Starých Čívicích a určení zaměstnanci MŠ ho přepraví do kontejneru v Popkovicích.
Tímto Vás prosíme o donášku papíru (mimo kartonů).

Děkuji za spolupráci.