Skupina pro budoucí prvňáčky

dětská skupina KUMOT

Při práci se skupinou vycházíme z metodiky KuMOT. Metodika se zaměřuje na děti motoricky, sociálně nebo emočně neobratné, nesmělé či s poruchami pozornosti a aktivity. Pravidelná návštěva programu dítěti pomůže naučit se lépe zvládat svou impulzivitu, zlepšit hrubou motoriku, rozvíjet komunikaci svých potřeb a emocí a celkově podporuje schopnost uvolnění a navození psychické pohody dítěte.

Začínáme 2. října 2024, přihlášky přijímáme do konce srpna. Skupina se (v případě jejího naplnění) uskuteční každou středu od 16:00, 1x týdně na 60 minut. Kapacita skupinky je 8 dětí, minimální počet je 6 dětí.

Cena je stanovena na 1900,-/10 lekcí a cena konzultací s rodiči je 400,-/45 min. Podmínkou programu je absolvování úvodní a závěrečné konzultace rodiče s dítětem. Více informací viz přiložený leták, případně naše webové stránky: www.poradnadetem.cz