Snahou integrovaného bloku je, aby si děti plně uvědomily, že život na planetě Zemi je závislý na každém z nás, že svým vlastním postojem a chováním můžeme ovlivnit prostředí, ve kterém žijeme. Děti se seznamují nejen s pojmem „PLANETA ZEMĚ“, ale především si vytvářejí reálnou představu o její rozmanitosti. Zjišťují, že je součástí nekonečného vesmíru a osvojují si elementární poznatky o naší sluneční soustavě.  Získávají povědomí o živé a neživé přírodě, o existenci různých národních kultur. Zjišťují, v čem se lidé od sebe liší, jako např. národností, jazykem, vzhledem, ale třeba i zájmy a na druhou stranu, co mají všichni lidé na světě společného, a že to opravdu důležité je pro nás pro všechny stejné. 

Formou hry se naučí poznávat jedno z největších přírodních bohatství, kterým je pro člověka voda. Poznávají vlastnosti vody, seznamují se s koloběhem vody v přírodě, se životem u vody a ve vodě. Společně získávají povědomí o významu čistoty vod pro život člověka na Zemi. Obdobně nabývají informace o čistotě ovzduší, o vlivu člověka na přírodu a o nezbytnosti zachovat podmínky pro život na planetě Zemi i pro budoucí generace.

 

  • Ekologie - voda, od pramínku k moři, vzduch, lesy (projekt výchovy k ekologii - spolupráce s ekocentrem)
  • Čas a kalendář
  • Multikulturní výchova (projekt AJ)
  • Vesmír