1. třída - Broučci

Personální obsazení:

paní učitelka Hedvika Filipiová a Michaela Sodomková, Dis., asistentka pedagoga Petra Komárková

25 dětí ve věku 3 až 4 let

2. třída - Sluníčka

Personální obsazení:

paní učitelka Jana Bakešová, Hana Hajníková, asistentka pedagoga Martina Čermáková

24 dětí ve věku 4 až 5 let

3. třída - Motýlci

Personální obsazení:

paní učitelka Bc. Klára Jeníčková, Bc. Naděžda Kirschová a pan učitel Tomáš Jakoubek

25 dětí ve věku 5 až 7 let