1. třída - Broučci

Personální obsazení:

paní učitelka Hedvika Filipiová a Jiřina Smolíková, asistentka pedagoga Bc. Aneta Knotková

25 dětí ve věku 3 až 4 let

2. třída - Sluníčka

Personální obsazení:

paní učitelka Michaela Sodomková, Dis. a pan učitel Tomáš Jakoubek, asistentky pedagoga Petra Komárková a Eliška Honková

24 dětí ve věku 4 až 6 let

3. třída - Motýlci

Personální obsazení:

paní učitelka Bc. Klára Jeníčková a Eliška Vančurová, asistent pedagoga Martina Čermáková

23 dětí ve věku 5 až 7 let