1. třída - Broučci

Personální obsazení:

paní učitelka Hedvika Filipiová a Michaela Sodomková, Dis., asistentka pedagoga Jiřina Smolíková

25 dětí ve věku 3 až 4 let

2. třída - Sluníčka

Personální obsazení:

paní učitelka Mgr. Martina Sládková, Eliška Vančurová a pan učitel Tomáš Jakoubek, asistentka pedagoga Petra Komárková

24 dětí ve věku 4 až 5 let

3. třída - Motýlci

Personální obsazení:

paní učitelka Bc. Klára Jeníčková, Bc. Naděžda Kirschová a pan učitel Tomáš Jakoubek, asistent pedagoga Martina Čermáková

25 dětí ve věku 5 až 7 let