Třídy – Popkovice

1. TŘÍDA – BROUČCI

Personální obsazení:
paní učitelky Michaela Sodomková Dis. a BcA. Kristýna Ševčíková, asistent pedagoga Petra Jirousková

26 dětí ve věku 3 až 4 let

2. TŘÍDA – SLUNÍČKA

Personální obsazení:
paní učitelky Jiřina Smolíková a Jana Mašková, asistent pedagoga Michaela Burešová

25 dětí ve věku 4 až 6 let

3. TŘÍDA – MOTÝLCI

Personální obsazení:
paní učitelky Štěpánka Petrová a Eliška Vančurová, asistent pedagoga Jarmila Kučerová

24 dětí ve věku 5 až 7 let