Třídy – Popkovice

1. TŘÍDA – BROUČCI

Personální obsazení:
paní učitelky Jiřina Smolíková a Štěpánka Petrová, školní asistentka Monika Hozová

26 dětí ve věku 3 až 4 let

2. TŘÍDA – SLUNÍČKA

Personální obsazení:
paní učitelky Michaela Sodomková, Dis. a Bc. Aneta Seifert, asistentka pedagoga Jarmila Kučerová

25 dětí ve věku 4 až 6 let

3. TŘÍDA – MOTÝLCI

Personální obsazení:
paní učitelky Bc. Klára Jeníčková a Eliška Vančurová, asistenti pedagoga Petra Komárková a Tomáš Jakoubek

22 dětí ve věku 5 až 7 let