Třídy – Popkovice

1. TŘÍDA – BROUČCI

Personální obsazení:
paní učitelky Jiřina Smolíková a Michaela Sodomková Dis., školní asistentka Renata Kubíková

26 dětí ve věku 3 až 4 let

2. TŘÍDA – SLUNÍČKA

Personální obsazení:
paní učitelky Bc. Šárka Špačková a Štěpánka Petrová

26 dětí ve věku 4 až 6 let

3. TŘÍDA – MOTÝLCI

Personální obsazení:
paní učitelky Bc. Klára Jeníčková a Eliška Vančurová, asistentka pedagoga Jarmila Kučerová

23 dětí ve věku 5 až 7 let