1. třída - Veverky

Personální obsazení:

paní učitelka Mgr. Kristýna Čiháková a Vlaďka Neumeisterová, Dis.

26 dětí ve věku 3 až 5 let

2. třída - Sovičky

Personální obsazení:

paní učitelka Helena Fáberová a Jiřina Šolcová, Dis., asistent pedagoga Eliška Honková

25 dětí ve věku 5 až 7 let