1. třída - Veverky

Personální obsazení:

paní učitelka Mgr. Kristýna Čiháková a Vladimíra Neumeisterová, Dis.

26 dětí ve věku 3 až 4 let

2. třída - Sovičky

Personální obsazení:

paní učitelka Helena Fáberová a Jiřina Šolcová, Dis.

26 dětí ve věku 5 až 7 let