1. třída - Veverky

Personální obsazení:

paní učitelka Jiřina Šolcová, Dis. a Helena Fáberová

26 dětí ve věku 3 až 5 let

2. třída - Sovičky

Personální obsazení:

paní učitelka Vlaďka Neumeisterová, Dis., Mgr. Kristýna Čiháková, asistent pedagoga Eliška Honková

25 dětí ve věku 5 až 7 let