Personální obsazení:

paní učitelka Helena Fáberová a Jiřina Šolcová, Dis.

26 dětí ve věku 5 až 7 let