Personální obsazení:

paní učitelka Mgr. Kristýna Čiháková a Vladimíra Neumeisterová, Dis.

26 dětí ve věku 3 až 4 let