2.5. – Výlet – Národní hřebčín Slatiňany, odjezd od MŠ v 8:00 hod. Informace budou upřesněny na nástěnce třídy.

7.5. – Exkurze do kravína v Hostovicích (přednáška a prohlídka narozených telátek) odjezd od MŠ v 8:30 hod.

16.5. – Návštěva příslušníků Hasičského záchranného sboru Chrudim – přednáška, prohlídka hasičské výstroje od 9:30 hod. Informace budou upřesněny na nástěnce třídy.

31.5. – Dětský den v MŠ  „Putování za pokladem“. Program bude zajištěn pedagogickými pracovnicemi MŠ, akce se uskuteční v dopoledních hodinách.

ČERVEN 2019

11.6. – Závěrečná besídka - rozloučení s předškoláky od 16:00 hod.

13.6. – Divadlo Kůzle v MŠ od 9:00 hod. „Hurá na prázdniny“ (MŠ Popkovice)

18.6. – Sportovní odpoledne od 15:30 hod. pro rodiče a jejich děti na závěr školního roku ve St. Čívicích (společná akce pro obě pracoviště). Informace budou upřesněny na nástěnce třídy.