Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice

vznikla k 1. 1. 2003 jako nová příspěvková organizace s právní subjektivitou spojením dvou mateřských škol Popkovice  a  Staré Čívice.

Z NAŠICH AKCÍ

O školce

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají:

  • červená symbolizuje chuť do života
  • oranžová vyjadřuje radost a energii
  • žlutá podněcuje a rozveseluje
  • zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci
  • modrá je barva intelektu a duševní inspirace
  • fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících.

Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou.

Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Aktuálně

PARDUBICKÝ VINAŘSKÝ PŮLMARATON

Vážení rodiče a milé děti,
srdečně Vás zveme 15. 4. na Pardubický vinařský půlmaraton 2023, kterého se naše školka zúčastní již druhým rokem.
Pro děti je připraven Lidový běh Vaňka Vaňhy na 1700 metrů. Bližší informace v přiloženém plakátu nebo na https://www.pardubickyvinarskypulmaraton.cz/cs/.

Již nyní se můžete registrovat u svých třídních paní učitelek. Startovné za dospělého 50,- budeme vybírat v MŠ.

Pojďme si společně zaběhat,
těšíme se na Vás – kolektiv MŠ DUHA

ZS_MS_Půlmaraton PLAKAT 2023_A4

Dny otevřených dveří v MŠ

Srdečně Vás zveme na dny otevřených dveří v naší školce.
Přijďte se podívat, jak to u nás chodí a dozvědět se vše, co Vás zajímá.
Budeme se na Vás a vaše děti těšit.

  • Den otevřených dveří Popkovice: 12. 4. 2023 dopoledne 7:30 – 9:30 a odpoledne 14:30 – 16:30.
  • Den otevřených dveří Staré Čívice: 13. 4. 2023 dopoledne 7:30 – 9:30 a odpoledne 14:30 – 16:30.