Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice

vznikla k 1. 1. 2003 jako nová příspěvková organizace s právní subjektivitou spojením dvou mateřských škol Popkovice  a  Staré Čívice.

Z NAŠICH AKCÍ

O školce

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají:

  • červená symbolizuje chuť do života
  • oranžová vyjadřuje radost a energii
  • žlutá podněcuje a rozveseluje
  • zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci
  • modrá je barva intelektu a duševní inspirace
  • fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících.

Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou.

Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Aktuálně

Skupina pro budoucí prvňáčky

dětská skupina KUMOT

Při práci se skupinou vycházíme z metodiky KuMOT. Metodika se zaměřuje na děti motoricky, sociálně nebo emočně neobratné, nesmělé či s poruchami pozornosti a aktivity. Pravidelná návštěva programu dítěti pomůže naučit se lépe zvládat svou impulzivitu, zlepšit hrubou motoriku, rozvíjet komunikaci svých potřeb a emocí a celkově podporuje schopnost uvolnění a navození psychické pohody dítěte.

Začínáme 2. října 2024, přihlášky přijímáme do konce srpna. Skupina se (v případě jejího naplnění) uskuteční každou středu od 16:00, 1x týdně na 60 minut. Kapacita skupinky je 8 dětí, minimální počet je 6 dětí.

Cena je stanovena na 1900,-/10 lekcí a cena konzultací s rodiči je 400,-/45 min. Podmínkou programu je absolvování úvodní a závěrečné konzultace rodiče s dítětem. Více informací viz přiložený leták, případně naše webové stránky: www.poradnadetem.cz