Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice

vznikla k 1. 1. 2003 jako nová příspěvková organizace s právní subjektivitou spojením dvou mateřských škol Popkovice  a  Staré Čívice.

O školce

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají:

 • červená symbolizuje chuť do života
 • oranžová vyjadřuje radost a energii
 • žlutá podněcuje a rozveseluje
 • zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci
 • modrá je barva intelektu a duševní inspirace
 • fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících.

Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou.

Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Aktuálně

AKCE LISTOPAD POPKOVICE

BROUČCI
 • 3. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ
 • 14. 12. DIVADLO V MŠ
 • 17. 12. VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ

 

SLUNÍČKA
 • 3. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ
 • 14. 12. DIVADLO V MŠ
 • 17. 12. VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ

 

MOTÝLCI
 • 3. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ
 • 14. 12. DIVADLO V MŠ
 • 17. 12. VÁNOČNÍ NADÍLKA V MŠ

AKCE PROSINEC STARÉ ČÍVICE

VEVERKY
 • 3. 12. Mikuláš , akce MŠ v dopoledních hodinách
 • 9. 12. Výlet Švýcárna Slatiňany, odjezd autobusem od MŠ v 7.30 hod.
 • 14. 12. Divadlo Pernštejn, „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“, od 10:30 hod.
 • 15. 12 Živý betlém, akce v MŠ, od 9:30 hod.Z důvodu epidemiologické situace bude vánoční besídka pro rodiče natočena na video.
  Bližší informace budou včas uveřejněny. 
SOVIČKY
 • 3. 12. Mikuláš , akce MŠ v dopoledních hodinách
 • 9. 12. Výlet Švýcárna Slatiňany, odjezd autobusem od MŠ v 7.30 hod.
 • 14. 12. Divadlo Pernštejn, „Jak čerti Jelito a Kopyto vařili vtipnou kaši“, od 10:30 hod.
 • 15. 12 Živý betlém, akce v MŠ, od 9:30 hod.Z důvodu epidemiologické situace bude vánoční besídka pro rodiče natočena na video.
  Bližší informace budou včas uveřejněny.

 

SBĚR PET LAHVÍ A STARÉHO PAPÍRU

Vážení rodiče,
V naší MŠ i nadále úspěšně probíhá sběr PET lahví, za což velice děkujeme.
Sběr starého papíru proběhne ve dnech 1. a 2.12.2021 v prostorách parkoviště před boční bránou areálu MŠ Duha v Popkovicích.
Přistavěný kontejner bude k dispozici pouze v tyto 2 dny!
Rodiče ze Starých Čívic, kteří mají možnost, prosím přivezte sběr do Popkovic.    Kdo tuto možnost nemá, je možné papír ponechat v MŠ ve Starých Čívicích a určení zaměstnanci MŠ ho přepraví do kontejneru v Popkovicích.
Tímto Vás prosíme o donášku papíru (mimo kartonů).

Děkuji za spolupráci.

 

Aktuální nabídka od Ski Fanatic

Vážení rodiče,

pro nadcházející zimní sezónu jsme připravili novinky ve výuce lyžování.
Kroužek lyžování – je zaměřen na rozvoj všeobecných lyžařských dovedností a zároveň možnou průpravou pro vstup do lyžařského oddílu závodního lyžování. Je vhodný jak pro děti od 6 let, které již prošly základními kurzy lyžování, tak pro úplné začátečníky. Děti budou rozdělené podle dovedností do různých úrovní. Kroužek bude probíhat každý pátek od 7.1. v čase 16:30 – 18:30. Kurz zahrnuje deset výukových týdnů, kdy každá lekce je 2 x 50 min s 10minutovou přestávkou. Přihlášení možné zde.
Permanentky do lyžařské školy – pro naše stále klienty jsme umožnili koupi permanentek se zvýhodněnou cenou. Zakoupit permanentky je možné zde.
Již tradičně vypisujeme zimní příměstský tábor – o jarních prázdninách pardubického kraje máme zimní příměstský tábor pro lyžaře a snowboardisty, který probíhá ve Ski areálu Hlinsko. Denní program začíná většinou v 8:00 a končí v 17:00. Během celého dne zajišťujeme stravování a pitný režim. Tábor je možný absolvovat s dopravou s nástupními místy Pardubice, Chrudim, Slatiňany
nebo bez dopravy. Dětem se věnují licencovaní instruktoři lyžování dle dovednostní úrovně dětí. Cena zahrnuje jízdné na vlecích i vstup do wellness. Přihlásit Vaše děti můžete zde.
S potvrzením o přihlášení na výše uvedené kurzy můžete využít zvýhodněné zapůjčení lyžařského/snb vybavení v půjčovně Wiki Slatiňany do konce listopadu 2021.
Přejeme Vám krásný podzim a těšíme se na zimní sezónu.

Tým Ski Fanatic