Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice

vznikla k 1. 1. 2003 jako nová příspěvková organizace s právní subjektivitou spojením dvou mateřských škol Popkovice  a  Staré Čívice.

O školce

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají:

  • červená symbolizuje chuť do života
  • oranžová vyjadřuje radost a energii
  • žlutá podněcuje a rozveseluje
  • zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci
  • modrá je barva intelektu a duševní inspirace
  • fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících.

Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou.

Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Aktuálně

Zrakový screening

V naší MŠ bude probíhat v úterý 21. září 2021 zrakový screening, který se bude týkat dětí, kterým doposud nebyla diagnostikována oční vada.
V Popkovicích od 8.30hod.
Ve Starých Čívicích od 10.00hod.
V den zrakové prevence přineste prosím zdravotní průkaz Vašeho dítěte.
Bližší informace Vám poskytnou třídní učitelé.

Oční screening Popkovice

Oční screening Staré Čívice

AKCE POPKOVICE

Září 2021

BROUČCI

– Divadlo v MŠ 9. 9. 2021 „ O pejskovi a kočičce“ v 8:45 hod., Agentura KK

SLUNÍČKA

– Divadlo v MŠ 9. 9. 2021 „ O pejskovi a kočičce“ v 8:45 hod., Agentura KK
– Výstava zahrádkářů – akce zrušena z provozních důvodů.

MOTÝLCI

– Divadlo v MŠ 9. 9. 2021 „ O pejskovi a kočičce“ v 8:45 hod., Agentura KK
– Výstava zahrádkářů – akce zrušena z provozních důvodů.

AKCE STARÉ ČÍVICE

Září 2021

VEVERKY

– Divadlo v MŠ 9. 9. 2021 „ O pejskovi a kočičce“ v 10:30 hod., Agentura KK
– Výstava zahrádkářů – akce zrušena z provozních důvodů.

SOVIČKY

– Divadlo v MŠ 9. 9. 2021 „ O pejskovi a kočičce“ v 10:30 hod., Agentura KK
– Výstava zahrádkářů – akce zrušena z provozních důvodů.