Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice

vznikla k 1. 1. 2003 jako nová příspěvková organizace s právní subjektivitou spojením dvou mateřských škol Popkovice  a  Staré Čívice.

Z NAŠICH AKCÍ

O školce

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají:

 • červená symbolizuje chuť do života
 • oranžová vyjadřuje radost a energii
 • žlutá podněcuje a rozveseluje
 • zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci
 • modrá je barva intelektu a duševní inspirace
 • fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících.

Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou.

Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Aktuálně

Projekt pěšky do školy

Co je projekt Pěšky do školy
Cílem je snížit množství aut před školami, bezpečnější ulice a zdravější děti

Jak to bude probíhat
V projektovém týdnu, tedy 18. – 22. září, se budou účastníci výzvy dopravovat do naší MŠ alternativními prostředky jako např. pěšky, na kole, koloběžce či hromadnou dopravou. Tyto aktivity budou zaznamenávat do pěšího deníku, který budou mít k dispozici v budově školy či do záznamového archu na nástěnce. Po skončení výzvy na zúčastněné bude čekat zasloužená odměna

Doufáme, že nás v této výzvě nenecháte a společně si tento týden užijeme!
Vaše učitelky z MŠ Duha

Manuál

Pěší den desková hra

Nabídka lyžování

Milí rodiče,
pokud máte zájem přihlásit své dítě na KURZ LYŽOVÁNÍ,
vyzvedněte si a následně vyplňte přihlášku, kterou Vám vydají třídní paní učitelky.
Jedná se o lyžování pro mateřské školy od firmy SKI FANATIC a kurz se týká dětí starších 4 let.

 • Ski areál Hlinsko
 • 4 x 2 hod. (leden)
 • Zřejmě středy. Odjezd od MŠ cca ve 12.30 hod., příjezd před MŠ do 17 hod.
 • Bližší informace na letáku/přihlášce, kde je uveden telefonický i e-mailový kontakt na organizátora.
  Vyplněné přihlášky vraťte třídním paní učitelkám nejpozději do 30.9.2023