Mateřská škola Popkovice

Sídlem školy je funkcionalistická jednopatrová budova postavená ve třicátých letech minulého století podle návrhu významného architekta Karla Řepy. Nachází se v okrajové části města Pardubic na adrese Pražská 89 a obklopuje ji nevelká školní zahrada. V období
1. 6. až 30. 9. 2016 prošla původní jednopatrová budova rekonstrukcí za více než sedm milionů korun. Dne 3. října 2016 se děti mohly po čtyřech měsících opět vrátit. Během rekonstrukce děti nalezly útočiště na dostihovém závodišti a v domě dětí a mládeže Delta. Dodavatelská firma Marhold nahradila stará okna a dveře novými, s lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, vyměnila v budově rozvody médií a provedla řadu drobných dispozičních změn, jejichž výsledkem je nejen zlepšení hygienických podmínek v budově, ale také zvýšení uživatelského komfortu jak pro děti, tak pro zaměstnance školky. V rámci této akce byl zastřešen chodník a tak děti mohou mezi budovami přecházet, jak se říká, suchou nohou. Školka také získala nový venkovní sklad a WC, které budou děti moci používat při pobytu na zahradě.

Od září 2015 se v mateřské škole opět po pěti letech vaří, a to díky celkové rekonstrukci kuchyně, která proběhla v období od června do srpna 2015 a plně ji financoval zřizovatel, tj. Statutární město Pardubice – investovalo téměř 4 mil. Kč. Tzn., že školní jídelna-výdejna, která fungovala od září 2010 do června 2015,
se změnila na školní jídelnu s kapacitou 150 vařených jídel denně a zajišťuje celodenní stravování pro obě mateřské školy. Předtím po dobu pěti let byla celodenní strava pro obě mateřské školy dovážena ze školní jídelny při Základní škole Pardubice-Svítkov.

V září 2010, kdy byla do provozu uvedena nová přístavba mateřské školy (modulární systém WAREX), se navýšila kapacita školy na 75 dětí. Do modulové třídy byla na podzim roku 2014 umístěna klimatizace, která napomáhá eliminovat příliš vysoké teploty uvnitř třídy během letních slunečných dnů. Na jaře roku 2015 byla na jižní stranu přistavěna ještě zastiňovací výsuvná pergola, která zabraňuje přehřívání velkých prosklených ploch modulu. Tím došlo k zásadnímu zlepšení mikroklimatických podmínek ve třídě. Pergola byla ze dvou třetin financována z účelové dotace akciové společnosti města Pardubice SmP-Odpady.

V rámci revitalizace zahrady byl na jaře roku 2015 pokácen starý nebezpečný vzrostlý smrk a nahrazen novým solitérem v podobě červeného buku, jehož výsadbu financovala a.s. Paramo. Ve školním roce 2015/2016 byly na školní zahradě vysázeny nové túje, které mají za úkol odclonit děti od nevzhledných garáží, se kterými mateřská škola sousedí.

Provoz MŠ ve školním roce 2023/2024 bude od 6:00 do 17:00

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ MŠ POPKOVICE

Třída Obsazení
1. třída Broučci paní učitelky Michaela Sodomková Dis. a BcA. Kristýna Ševčíková, asistent pedagoga Petra Jirousková
2. třída Sluníčka paní učitelky Jiřina Smolíková a Jana Mašková, asistent pedagoga Michaela Burešová
3. třída Motýlci paní učitelky Eliška Vančurová a Štěpánka Petrová, asistent pedagoga Jarmila Kučerová
Školnice paní Martina Dušková a Zdeňka Lacmanová
Jídelna vedoucí ŠJ/hospodářka MŠ Jana Knotková, kuchařky Edita Zemánková a Renata Kubíková