Zaměstnanci

HEDVIKA FILIPIOVÁ

Ředitelka MŠ

KLÁRA JENÍČKOVÁ

Třída: Motýlci – učitelka, zástupkyně ředitelky
Pracoviště Popkovice

ELIŠKA VANČUROVÁ

Třída: Motýlci – učitelka
Pracoviště Popkovice

JARMILA KUČEROVÁ

Třída: Motýlci – asistent pedagoga
Pracoviště Popkovice

SÁRA NETYMACHOVÁ

Třída: Veverky – učitelka
Pracoviště Staré Čívice

KRISTÝNA ŠEVČÍKOVÁ

Třída: Veverky – učitelka
Pracoviště Staré Čívice

PETRA KOMÁRKOVÁ

Třída: Veverky – asistent pedagoga
Pracoviště Staré Čívice

ŠÁRKA ŠPAČKOVÁ

Třída: Sluníčka – učitelka
Pracoviště Popkovice

ŠTĚPÁNKA PETROVÁ

Třída: Sluníčka – učitelka
Pracoviště Popkovice

MÍŠA BUREŠOVÁ

Třída: Sluníčka – asistent pedagoga
Pracoviště Popkovice

JIŘINA ŠOLCOVÁ

Třída: Sovičky – zástupkyně ředitelky
Pracoviště Staré Čívice

JANA MAŠKOVÁ

Třída: Sovičky – učitelka
Pracoviště Staré Čívice

ZUZANA ŠORMOVÁ

Třída Sovičky – asistent pedagoga
Pracoviště Staré Čívice

MICHAELA SODOMKOVÁ

Třída: Broučkové – učitelka
Pracoviště Popkovice

JIŘINA SMOLÍKOVÁ

Třída: Broučci – učitelka
Pracoviště Popkovice

JANA KNOTKOVÁ

Hospodářka
Pracoviště Popkovice

MARTINA DUŠKOVÁ

Školnice
Pracoviště Popkovice

ZDEŇKA LACMANOVÁ

Školnice
Pracoviště Popkovice

RADKA NETYMACHOVÁ

Školnice
Pracoviště Staré Čívice

VLADIMÍRA SVÁROVSKÁ

Kuchařka
Pracoviště Popkovice

EDITA ZEMÁNKOVÁ

Kuchařka
Pracoviště Popkovice

JITKA VOŽENÍLKOVÁ

Výdejce stravy
Pracoviště Staré Čívice