Zaměstnanci

HEDVIKA FILIPIOVÁ

Ředitelka MŠ

KLÁRA JENÍČKOVÁ

Třída: Sovičky – učitelka
Pracoviště Staré Čívice

ELIŠKA VANČUROVÁ

Třída: Motýlci – učitelka
Pracoviště Popkovice

JARMILA KUČEROVÁ

Třída: Motýlci – asistent pedagoga
Pracoviště Popkovice

SÁRA NETYMACHOVÁ

Třída: Sovičky – učitelka
Pracoviště Staré Čívice

KRISTÝNA ŠEVČÍKOVÁ

Třída: Broučci – učitelka
Pracoviště Popkovice

PETRA KOMÁRKOVÁ

Třída: Sovičky – asistent pedagoga
Pracoviště Staré Čívice

ŠÁRKA ŠPAČKOVÁ

Třída: Veverky – učitelka
Pracoviště Staré Čívice

ŠTĚPÁNKA PETROVÁ

Třída: Motýlci – učitelka
Pracoviště Popkovice

MÍŠA BUREŠOVÁ

Třída: Sluníčka – asistent pedagoga
Pracoviště Popkovice

JIŘINA ŠOLCOVÁ

Třída: Veverky – zástupce ředitele
Pracoviště Staré Čívice

JANA MAŠKOVÁ

Třída: Sluníčka – učitelka
Pracoviště Popkovice

MICHAELA SODOMKOVÁ

Třída: Broučci – učitelka
Pracoviště Popkovice

JIŘINA SMOLÍKOVÁ

Třída: Sluníčka – učitelka
Pracoviště Popkovice

PETRA JIROUSKOVÁ

Třída: Broučci – asistent pedagoga
Pracoviště Popkovice

JANA KNOTKOVÁ

Zástupce ředitele/hospodářka/vedoucí ŠJ
Pracoviště Popkovice

ZDEŇKA LACMANOVÁ

Školnice
Pracoviště Popkovice

RADKA NETYMACHOVÁ

Školnice
Pracoviště Staré Čívice

EDITA ZEMÁNKOVÁ

Kuchařka
Pracoviště Popkovice

RENATA KUBÍKOVÁ

Kuchařka
Pracoviště Popkovice

JITKA VOŽENÍLKOVÁ

Výdejce stravy
Pracoviště Staré Čívice