Zaměstnanci

HEDVIKA FILIPIOVÁ

Ředitelka MŠ

KLÁRA JENÍČKOVÁ

Třída: Motýlci – učitelka, zástupkyně ředitelky
Pracoviště Popkovice

ELIŠKA VANČUROVÁ

Třída: Motýlci – učitelka
Pracoviště Popkovice

PETRA KOMÁRKOVÁ

Třída: Motýlci – asistent pedagoga
Pracoviště Popkovice

TOMÁŠ JAKOUBEK

Třída: Motýlci – asistent pedagoga
Pracoviště Popkovice

JIŘINA ŠOLCOVÁ

Třída: Veverky – vedoucí učitelka
Pracoviště Staré Čívice

JANA MAŠKOVÁ

Třída: Veverky – učitelka
Pracoviště Staré Čívice

MARTINA DUCHNOVÁ

Třída: Veverky – asistent pedagoga
Pracoviště Staré Čívice

MICHAELA SODOMKOVÁ

Třída: Sluníčka – učitelka
Pracoviště Popkovice

ANETA SEIFERT

Třída: Sluníčka – učitelka
Pracoviště Popkovice

JARMILA KUČEROVÁ

Třída: Sluníčka – asistent pedagoga
Pracoviště Popkovice

VLADIMÍRA NEUMEISTEROVÁ

Třída: Sovičky – učitelka
Pracoviště Staré Čívice

KRISTÝNA ČIHÁKOVÁ

Třída: Sovičky – učitelka
Pracoviště Staré Čívice

ŠTĚPÁNKA PETROVÁ

Třída: Broučci – učitelka
Pracoviště Popkovice

JIŘINA SMOLÍKOVÁ

Třída: Broučci – učitelka
Pracoviště Popkovice

MONIKA HOZOVÁ

Třída: Broučci – školní asistent
Pracoviště Popkovice

JANA KNOTKOVÁ

Hospodářka
Pracoviště Popkovice

MARTINA DUŠKOVÁ

Školnice
Pracoviště Popkovice

RADKA NETYMACHOVÁ

Školnice
Pracoviště Staré Čívice

KVĚTUŠE KVOCHOVÁ

Školnice
Pracoviště Popkovice

VLADIMÍRA SVÁROVSKÁ

Kuchařka
Pracoviště Popkovice

HANNA ZAHRADNÍKOVÁ

Kuchařka
Pracoviště Popkovice

JITKA VOŽENÍLKOVÁ

Výdejce stravy
Pracoviště Staré Čívice