Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mateřská škola Duha Pardubice – Popkovice a Staré Čívice
Pražská 89, 530 06 Pardubice

Školní řád je zpracovaný v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon).

Mateřská škola Duha Pardubice-Popkovice a Staré Čívice byla usnesením Zastupitelstva města Pardubic a prostřednictvím Statutárního města Pardubice zřízena s platností od 1. 1. 2003 jako příspěvková organizace. Je samostatným právním subjektem, její součástí je odloučené pracoviště Staré Čívice.

Škola v Popkovicích má od 1. září 2015 školní jídelnu-vývařovnu a zajišťuje celodenní stravu i pro školu ve Starých Čívicích, kde je pouze školní jídelna-výdejna.

Statutárním orgánem je ředitelka Hedvika Filipiová. Provozovatelem je Magistrát města Pardubic.

ŠKOLNÍ ŘÁD PRO LETOŠNÍ ROK:

 

Školní řád 2023/2024