Odhlašování

Odhlašování stravného se provádí pouze na www.odhlaska.cz nejpozději do 7:00 hod. v den nepřítomnosti dítěte.

Pokud strávník onemocní, má nárok na oběd jen v první den nemoci do menu boxů z MŠ, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11:30 hodin a ve Starých Čívicích od 11:30 do 12:15hod. Školní jídelna a školní jídelna – výdejna odpovídá za kvalitu jídla do doby jeho předání. Ostatní obědy je nutné odhlásit. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.