Aktuálně

OMLUVY DĚTÍ

Vážení rodiče předškolních dětí – vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání je v ČR povinné, prosím o stručnou omluvu vašich dětí.
Stačí do odhlášky v kolonce poznámka napsat jako důvod př. nemoc, lékař, rodinné důvody..
Dále důrazně žádám, abyste své děti přiváděli do MŠ nejpozději do 8hod.
Vzdělávání se musí uskutečňovat min. 4hod. vcelku (viz školní řád).
Děkuji za pochopení.

Hedvika Filipiová – ředitelka MŠ.

AKCE ŘÍJEN POPKOVICE

BROUČCI
 • 6. 10. Divadlo v MŠ od 8:30
 • 18. 10. Výlet Mini ZOO Bítovany – příchod do 7:45
 • 19. 10. Divadlo v MŠ od 9:00
 • 27. 10. Dýňování – akce v MŠ v dopoledních hodinách
 • 31. 10. Vánoční focení v MŠ
SLUNÍČKA
 • 6. 10. Divadlo v MŠ od 8:30
 • 19. 10. Divadlo v MŠ od 9:00
 • 27. 10. Dýňování – akce v MŠ v dopoledních hodinách
 • 31. 10. Vánoční focení v MŠ
MOTÝLCI
 • 6. 10. Divadlo v MŠ od 8:30
 • 13. 10. Výlet Slatiňany, příchod do 7:20
 • 19. 10. Divadlo v MŠ od 9:00
 • 27. 10. Dýňování – akce v MŠ v dopoledních hodinách
 • 31. 10. Vánoční focení v MŠ

AKCE ŘÍJEN STARÉ ČÍVICE

VEVERKY
 • 6. 10. Divadlo Víla Srdíčková „ Děda Listnáč a skřítek Kvítek“, od 10:00 hod.
 • 18.10.  Výlet ZOO Bítovany, odjezd autobusem od MŠ v 8:00 hod.
 • 19.10.  Divadlo Rolnička, „  Podzimní dračí pohádka“, od 10:30 hod.
SOVIČKY
 • 6. 10. Divadlo Víla Srdíčková „ Děda Listnáč a skřítek Kvítek“, od 10:00 hod.
 • 13.10.  Výlet Kočičí hrádek Slatiňany,  odjezd autobusem od MŠ v 7:30 hod.
 • 19.10.  Divadlo Rolnička, „  Podzimní dračí pohádka“, od 10:30 hod.

Prohlídka MŠ

Vážení rodiče budoucích přijatých dětí,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v letošním roce nebude možné uskutečnit Den otevřených dveří v naší MŠ. Proto Vám nabízíme možnost krátkého nahlédnutí do prostor obou budov (Popkovice i Staré Čívice). Nafotili jsme pro Vás prostory školy.

Budeme se těšit na viděnou u zápisu popř. i s Vašimi dětmi.

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA

OMLUVY DĚTÍ

OMLUVY DĚTÍ POUZE NA WWW.ODHLASKA.CZ

NEJPOZDĚJI DO 7:00 HOD. V DEN NEPŘÍTOMNOSTI

Pokud strávník onemocní, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11:30 hodin a ve Starých Čívicích od 11:30 do 12:30 hod. Školní jídelna a školní jídelna – výdejna odpovídá za kvalitu jídla do doby jeho předání. Ostatní obědy je nutné odhlásit. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.

Jde-li dítě domů po obědě, je nutné odpolední svačinu odhlásit!