Aktuálně

OMLUVY DĚTÍ

Vážení rodiče předškolních dětí – vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání je v ČR povinné, prosím o stručnou omluvu vašich dětí.
Stačí do odhlášky v kolonce poznámka napsat jako důvod př. nemoc, lékař, rodinné důvody..
Dále důrazně žádám, abyste své děti přiváděli do MŠ nejpozději do 8hod.
Vzdělávání se musí uskutečňovat min. 4hod. vcelku (viz školní řád).
Děkuji za pochopení.

Hedvika Filipiová – ředitelka MŠ.

AKCE ČERVEN POPKOVICE

BROUČCI
 • 6. 6. Výlet na závěr školního roku – Mini ZOO Stěžery, bližší informace ve třídě
 • 12. 6. Fotbálek ke dni otců – fotbalové hřiště naproti ploché dráze, od 17:00
 • 24. 6. Divadlo – Kůzle, od 8:30
 • 25. 6. Sportovní odpoledne na závěr školního roku, od 16:00 na hřišti u MŠ ve Starých Čívicích
SLUNÍČKA
 • 4. 6. Plavání
 • 11. 6. Plavání
 • 12. 6. Fotbálek ke dni otců – fotbalové hřiště naproti ploché dráze, od 17:00
 • 18. 6. Plavání
 • 24. 6. Divadlo – Kůzle, od 8:30
 • 25. 6. Plavání
 • 25. 6. Sportovní odpoledne na závěr školního roku, od 16:00 na hřišti u MŠ ve Starých Čívicích

 

 • 21. 6. Pasování předškoláků, přespávání ve školce, od 17:30
MOTÝLCI
 • 3. 6. Výlet k mezinárodnímu dni dětí
 • 4. 6. Plavání
 • 6. 6. Výlet na závěr školního roku – Slatiňany, odjezd 7:30
 • 10. 6. Ukázková hodina – Hokejbal Svítkov
 • 11. 6. Plavání
 • 12. 6. Fotbálek ke dni otců – fotbalové hřiště naproti ploché dráze, od 17:00
 • 13. 6. Vodící psi – přednáška s ukázkou, od 9:00
 • 18. 6. Plavání
 • 21. 6. Pasování předškoláků, přespávání ve školce, od 17:30
 • 24. 6. Divadlo – Kůzle, od 8:30
 • 25. 6. Plavání
 • 25. 6. Sportovní odpoledne na závěr školního roku, od 16:00 na hřišti ve Starých Čívicích

AKCE ČERVEN STARÉ ČÍVICE

VEVERKY
 • 3. 6. Dětský den, dopolední akce v MŠ
 • 6. 6. Výlet ZOO Stěžery u Hradce Králové, odjezd 7:30 hod z MŠ Čívice, zastávka v MŠ Popkovice, předpokládaný návrat po 11:00 hod.
 • 12. 6. Fotbal pro tatínky, hřiště u ploché dráhy, od 17.00 hod.
 • 24. 6. Divadlo Kůzle „ Hurá prázdniny“
 • 25. 6. Sportovní odpoledne, od 16.00 hod., na hřišti u MŠ Staré Čívice
SOVIČKY
 • 3. 6. Dětský den, dopolední akce v MŠ
 • 5. 6., 12. 6., 19. 6., 21. 6., 26. 6., předplavecký kurz
  V tyto dny prosím přivádějte děti do 8:00 hodin na svoji třídu, kde bude následovat svačinka a příprava na odjezd do Aquacentra, kde proběhne od. 10:30 – 11:15 předplavecký kurz, odjezd od MŠ v 9.30 hod.
  S sebou: pití, plavky, ručník, sáček na plavky, gumička pro holčičky, gumové přezuvky ( crocs pantofle), vše dejte do větší igelitové tašky
 • 12. 6. Fotbal pro tatínky, hřiště u  plochá dráhy, od 17. 00 hod.
 • 20. 6. Pasování na školáky, akce MŠ v dopoledních hodinách
 • 24. 6. Divadlo Kůzle „ Hurá prázdniny“
 • 25.  6. Sportovní odpoledne, od 16.00 hod., na hřišti u MŠ Staré Čívice

Prohlídka MŠ

Vážení rodiče budoucích přijatých dětí,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v letošním roce nebude možné uskutečnit Den otevřených dveří v naší MŠ. Proto Vám nabízíme možnost krátkého nahlédnutí do prostor obou budov (Popkovice i Staré Čívice). Nafotili jsme pro Vás prostory školy.

Budeme se těšit na viděnou u zápisu popř. i s Vašimi dětmi.

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA