Projekty

Šablony I

Projekt je zaměřen na personální podporu (školní asistent MŠ), osobnostně sociální a profesní rozvoj
pracovníků ve vzdělávání a spolupráci s rodiči dětí a veřejností.