Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice

vznikla k 1. 1. 2003 jako nová příspěvková organizace s právní subjektivitou spojením dvou mateřských škol Popkovice  a  Staré Čívice.

Z NAŠICH AKCÍ

O školce

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají:

 • červená symbolizuje chuť do života
 • oranžová vyjadřuje radost a energii
 • žlutá podněcuje a rozveseluje
 • zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci
 • modrá je barva intelektu a duševní inspirace
 • fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících.

Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou.

Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Aktuálně

OMLUVY DĚTÍ

Vážení rodiče předškolních dětí – vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání je v ČR povinné, prosím o stručnou omluvu vašich dětí.
Stačí do odhlášky v kolonce poznámka napsat jako důvod př. nemoc, lékař, rodinné důvody..
Dále důrazně žádám, abyste své děti přiváděli do MŠ nejpozději do 8hod.
Vzdělávání se musí uskutečňovat min. 4hod. vcelku (viz školní řád).
Děkuji za pochopení.

Hedvika Filipiová – ředitelka MŠ.

AKCE DUBEN POPKOVICE

BROUČCI
 • 10. 4. Den otevřených dveří, dopoledne 8:00 – 10:00, odpoledne 14:30 – 16:3
 • 13. 4. Lidový běh Vaňka Vaňhy
 • 16. 4. Návštěva policie v MŠ, dopolední akce školy
 • 23. 4. Návštěva hasičárny, dopolední akce třídy
 • 25. 4. Divadlo „Jarní kočička“ – Víla srdíčková, od 8:30
 • 26. 4. Záchranka v MŠ, od 10:15
 • 29. 4. ČARODĚJNICE soutěže + pálení čarodějnice, dopolední akce v MŠ
SLUNÍČKA
 • 9. 4. Ekocentrum Mravenci, dopolední akce třídy
 • 10. 4. Den otevřených dveří, dopoledne 8:00 – 10:00, odpoledne 14:30 – 16:30
 • 12. 4. Návštěva hasičárny, dopolední akce třídy
 • 13. 4. Lidový běh Vaňka Vaňhy
 • 23. 4. Návštěva policie v MŠ, dopolední akce školy
 • 25. 4. Divadlo „Jarní kočička“ – Víla srdíčková, od 8:30
 • 26. 4. Záchranka v MŠ, od 10:15
 • 29. 4. ČARODĚJNICE soutěže + pálení čarodějnice, dopolední akce v MŠ
 • 30. 4. Plavání – dopolední akce třídy
MOTÝLCI
 • 10. 4. Den otevřených dveří, dopoledne 8:00 – 10:00, odpoledne 14:30 – 16:30
 • 11. 4. Ekocentrum Voda, dopolední akce třídy
 • 13. 4. Lidový běh Vaňka Vaňhy
 • 15. 4. Návštěva hasičárny, dopolední akce třídy
 • 23. 4. Návštěva policie v MŠ, dopolední akce školy
 • 25. 4. Divadlo „Jarní kočička“ – Víla srdíčková, od 8:30
 • 26. 4. Záchranka v MŠ, od 10:15
 • 29. 4. ČARODĚJNICE soutěže + pálení čarodějnice, dopolední akce v MŠ
 • 30. 4. Plavání – dopolední akce třídy