Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice

vznikla k 1. 1. 2003 jako nová příspěvková organizace s právní subjektivitou spojením dvou mateřských škol Popkovice  a  Staré Čívice.

Z NAŠICH AKCÍ

O školce

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají:

 • červená symbolizuje chuť do života
 • oranžová vyjadřuje radost a energii
 • žlutá podněcuje a rozveseluje
 • zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci
 • modrá je barva intelektu a duševní inspirace
 • fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících.

Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou.

Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Aktuálně

OMLUVY DĚTÍ

Vážení rodiče předškolních dětí – vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání je v ČR povinné, prosím o stručnou omluvu vašich dětí.
Stačí do odhlášky v kolonce poznámka napsat jako důvod př. nemoc, lékař, rodinné důvody..
Dále důrazně žádám, abyste své děti přiváděli do MŠ nejpozději do 8hod.
Vzdělávání se musí uskutečňovat min. 4hod. vcelku (viz školní řád).
Děkuji za pochopení.

Hedvika Filipiová – ředitelka MŠ.

AKCE ČERVEN POPKOVICE

BROUČCI
 • 6. 6. Výlet na závěr školního roku – Mini ZOO Stěžery, bližší informace ve třídě
 • 12. 6. Fotbálek ke dni otců – fotbalové hřiště naproti ploché dráze, od 17:00
 • 24. 6. Divadlo – Kůzle, od 8:30
 • 25. 6. Sportovní odpoledne na závěr školního roku, od 16:00 na hřišti u MŠ ve Starých Čívicích
SLUNÍČKA
 • 4. 6. Plavání
 • 11. 6. Plavání
 • 12. 6. Fotbálek ke dni otců – fotbalové hřiště naproti ploché dráze, od 17:00
 • 18. 6. Plavání
 • 24. 6. Divadlo – Kůzle, od 8:30
 • 25. 6. Plavání
 • 25. 6. Sportovní odpoledne na závěr školního roku, od 16:00 na hřišti u MŠ ve Starých Čívicích

 

 • 21. 6. Pasování předškoláků, přespávání ve školce, od 17:30
MOTÝLCI
 • 3. 6. Výlet k mezinárodnímu dni dětí
 • 4. 6. Plavání
 • 6. 6. Výlet na závěr školního roku – Slatiňany, odjezd 7:30
 • 10. 6. Ukázková hodina – Hokejbal Svítkov
 • 11. 6. Plavání
 • 12. 6. Fotbálek ke dni otců – fotbalové hřiště naproti ploché dráze, od 17:00
 • 13. 6. Vodící psi – přednáška s ukázkou, od 9:00
 • 18. 6. Plavání
 • 21. 6. Pasování předškoláků, přespávání ve školce, od 17:30
 • 24. 6. Divadlo – Kůzle, od 8:30
 • 25. 6. Plavání
 • 25. 6. Sportovní odpoledne na závěr školního roku, od 16:00 na hřišti ve Starých Čívicích

AKCE ČERVEN STARÉ ČÍVICE

VEVERKY
 • 3. 6. Dětský den, dopolední akce v MŠ
 • 6. 6. Výlet ZOO Stěžery u Hradce Králové, odjezd 7:30 hod z MŠ Čívice, zastávka v MŠ Popkovice, předpokládaný návrat po 11:00 hod.
 • 12. 6. Fotbal pro tatínky, hřiště u ploché dráhy, od 17.00 hod.
 • 24. 6. Divadlo Kůzle „ Hurá prázdniny“
 • 25. 6. Sportovní odpoledne, od 16.00 hod., na hřišti u MŠ Staré Čívice
SOVIČKY
 • 3. 6. Dětský den, dopolední akce v MŠ
 • 5. 6., 12. 6., 19. 6., 21. 6., 26. 6., předplavecký kurz
  V tyto dny prosím přivádějte děti do 8:00 hodin na svoji třídu, kde bude následovat svačinka a příprava na odjezd do Aquacentra, kde proběhne od. 10:30 – 11:15 předplavecký kurz, odjezd od MŠ v 9.30 hod.
  S sebou: pití, plavky, ručník, sáček na plavky, gumička pro holčičky, gumové přezuvky ( crocs pantofle), vše dejte do větší igelitové tašky
 • 12. 6. Fotbal pro tatínky, hřiště u  plochá dráhy, od 17. 00 hod.
 • 20. 6. Pasování na školáky, akce MŠ v dopoledních hodinách
 • 24. 6. Divadlo Kůzle „ Hurá prázdniny“
 • 25.  6. Sportovní odpoledne, od 16.00 hod., na hřišti u MŠ Staré Čívice

Prohlídka MŠ

Vážení rodiče budoucích přijatých dětí,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v letošním roce nebude možné uskutečnit Den otevřených dveří v naší MŠ. Proto Vám nabízíme možnost krátkého nahlédnutí do prostor obou budov (Popkovice i Staré Čívice). Nafotili jsme pro Vás prostory školy.

Budeme se těšit na viděnou u zápisu popř. i s Vašimi dětmi.

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA