Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice

vznikla k 1. 1. 2003 jako nová příspěvková organizace s právní subjektivitou spojením dvou mateřských škol Popkovice  a  Staré Čívice.

Z NAŠICH AKCÍ

O školce

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají:

 • červená symbolizuje chuť do života
 • oranžová vyjadřuje radost a energii
 • žlutá podněcuje a rozveseluje
 • zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci
 • modrá je barva intelektu a duševní inspirace
 • fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících.

Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou.

Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Aktuálně

OMLUVY DĚTÍ

Vážení rodiče předškolních dětí – vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání je v ČR povinné, prosím o stručnou omluvu vašich dětí.
Stačí do odhlášky v kolonce poznámka napsat jako důvod př. nemoc, lékař, rodinné důvody..
Dále důrazně žádám, abyste své děti přiváděli do MŠ nejpozději do 8hod.
Vzdělávání se musí uskutečňovat min. 4hod. vcelku (viz školní řád).
Děkuji za pochopení.

Hedvika Filipiová – ředitelka MŠ.

AKCE ČERVEN POPKOVICE

BROUČCI
 • 1. 6. Výlet ke dni dětí – Staré Čívice, příchod do 7:30, bližší informace na třídě
 • 6. 6. Hrátky s vodou v aquacentru Pardubice, příchod do 8:00, více informací v aplikaci či ve třídě
 • 7. 6. Závěrečný výlet – Kunětická Hora, příchod do 7:30
 • 12. 6. Divadlo Víla Srdíčková, od 8:30
 • 14. 6. Fotbálek ke dni otců, od 17:00 na fotbalovém hřišti naproti ploché dráze
 • 21. 6. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, OD 16:30 VE STARÝCH ČÍVICÍCH
SLUNÍČKA
 • 1. 6. MDD Tyršovy sady, příchod do 8:00
 • 6. 6. Plavání
 • 7. 6. Závěrečný výlet – Kunětická Hora, příchod do 7:30
 • 12. 6. Divadlo Víla Srdíčková, od 8:30
 • 13. 6. Plavání
 • 14. 6. Fotbálek ke dni otců, od 17:00 na fotbalovém hřišti naproti ploché dráze
 • 20. 6. Plavání
 • 21. 6. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, OD 16:30 VE STARÝCH ČÍVICÍCH
 • 27. 6. Plavání
 • 2. 6. PŘEDŠKOLÁCI – spaní v MŠ, od 18:30 (více informací v aplikaci)
 • 15. 6. Rozloučení s předškoláky – dopolední akce pro děti
MOTÝLCI
 • 1. 6. Procházka do Starých Čívic – zábavné dopoledne pro děti
 • 2. 6. Spaní v MŠ, od 18:30 (více informací v aplikaci)
 • 6. 6. Plavání
 • 8. 6. Závěrečný výlet – Raškovice, Svojšice, příchod do 7:15 (více informací v aplikaci)
 • 12. 6. Divadlo Víla Srdíčková, od 8:30
 • 13. 6. Plavání
 • 14. 6. Fotbálek ke dni otců, od 17:00 na fotbalovém hřišti naproti ploché dráze
 • 15. 6. Rozloučení s předškoláky – dopolední akce pro děti
 • 20. 6. Plavání
 • 21. 6. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, OD 16:30 VE STARÝCH ČÍVICÍCH
 • 27. 6. Plavání

AKCE ČERVEN STARÉ ČÍVICE

VEVERKY
 • 1. 6. Den dětí v MŠ, soutěže, hledání pokladu, v dopoledních hodinách
 • 12. 6. Divadlo Víla Srdíčková – „Tři čuníci a ostrov pokladů“, od 10:00 hod.“
 • 14. 6. Hrátky s vodou v aquacentru Pardubice, více informací v aplikaci či ve třídě
 • 14. 6. Fotbálek ke dni otců, od 17:00 na fotbalovém hřišti naproti ploché dráze
 • 21. 6. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, OD 16:30 VE STARÝCH ČÍVICÍCH
SOVIČKY
 • 1. 6. Den dětí v MŠ, soutěže, hledání pokladu, v dopoledních hodinách
 • 5. 6. (pondělí) Předplavecký kurz
 • 7. 6. Předplavecký kurz
 • 8.6.  Turistický výlet – Horní Raškovice,  odjezd od MŠ v 7:30 hod., s sebou batoh s pitím
 • 12. 6. Divadlo Víla Srdíčková – „Tři čuníci a ostrov pokladů“, od 10:00 hod.“
 • 14. 6. Předplavecký kurz
 • 14. 6. Fotbálek ke dni otců, od 17:00 na fotbalovém hřišti naproti ploché dráze
 • 21. 6. Předplavecký kurz
 • 21. 6. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, OD 16:30 VE STARÝCH ČÍVICÍCH
 • 23. 6. Slavnostní vyřazování předškoláků – akce v MŠ, v dopoledních hodinách
 • 23. 6. Zábavné odpoledne s předškoláky, od 17:00  do 19:30  hod., bojovka, piknik, diskotéka
 • 26. 6. (pondělí) Předplavecký kurz
 • 28. 6. Předplavecký kurz