Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice

vznikla k 1. 1. 2003 jako nová příspěvková organizace s právní subjektivitou spojením dvou mateřských škol Popkovice  a  Staré Čívice.

O školce

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají:

 • červená symbolizuje chuť do života
 • oranžová vyjadřuje radost a energii
 • žlutá podněcuje a rozveseluje
 • zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci
 • modrá je barva intelektu a duševní inspirace
 • fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících.

Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou.

Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Aktuálně

AKCE PROSINEC POPKOVICE

BROUČCI
 • 1. 12. Divadlo v MŠ – Jak se anděl potkal s čertem, od 8:30
 • 5. 12. Mikuláš, anděl a čert v MŠ
 • 6. 12. Živý betlém v MŠ
 • 8. 12. Vánoční výlet do Mázhausu – výstava, odjezd 8:35, bližší informace ve třídě
 • 13. 12. Vánoční besídka před MŠ od 16:30
 • 19. 12. Vánoční nadílka v MŠ
SLUNÍČKA
 • 1. 12. Divadlo v MŠ – Jak se anděl potkal s čertem, od 8:30
 • 5. 12. Mikuláš, anděl a čert v MŠ
 • 6. 12. Živý betlém v MŠ
 • 13. 12. Vánoční besídka před MŠ od 16:30
 • 19. 12. Vánoční nadílka v MŠ
 • 20. 12. Filharmonie Pardubice
MOTÝLCI
 • 1. 12. Divadlo v MŠ – Jak se anděl potkal s čertem, od 8:30
 • 5. 12. Mikuláš, anděl a čert v MŠ
 • 6. 12. Živý betlém v MŠ
 • 8. 12. Vánoční výlet – Hrádek u Nechanic, bližší informace budou upřesněny
 • 13. 12. Vánoční besídka před MŠ od 16:30
 • 15. 12. Ekocentrum v rámci dopoledne – vánoční program
 • 19. 12. Vánoční nadílka v MŠ
 • 20. 12. Filharmonie Pardubice

 

AKCE PROSINEC STARÉ ČÍVICE

VEVERKY
 • 1.12. Divadlo Víla Srdíčková  „ Jak anděl potkal čerta“ začátek v  10.00, akce MŠ
 • 5.12. Mikuláš v MŠ, v dopoledních hodinách
 • 6.12. Živý Betlém od 8:00, v dopoledních hodinách
 • 14.12.  Vánoční besídka, od 16:30 hod
 • 19.12. Ježíšek v MŠ – nadílka
 • 22.12. Vánoční vláček štěstí,  odjezd  mezi  8.00- 9.00  hod. ,  další podrobnosti budou upřesněny
SOVIČKY
 • 1.12. Divadlo Víla Srdíčková  „ Jak anděl potkal čerta“ začátek v  10.00, akce MŠ
 • 5.12. Mikuláš v MŠ, v dopoledních hodinách
 • 6.12. Živý Betlém od 8:00, v dopoledních hodinách
 • 8.12. Výlet  Hrádek u Nechanic, prohlídka vánočně vyzdobeného zámku, odjezd v 7:15  hod. od MŠ
 • 15.12.  Vánoční besídka, od 16:30 hod
 • 19.12. Ježíšek v MŠ – nadílka
 • 22.12. Vánoční vláček štěstí,  odjezd  mezi  8.00- 9.00  hod. ,  další podrobnosti budou upřesněny

Prohlídka MŠ

Vážení rodiče budoucích přijatých dětí,

vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v letošním roce nebude možné uskutečnit Den otevřených dveří v naší MŠ. Proto Vám nabízíme možnost krátkého nahlédnutí do prostor obou budov (Popkovice i Staré Čívice). Nafotili jsme pro Vás prostory školy.

Budeme se těšit na viděnou u zápisu popř. i s Vašimi dětmi.

MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA

OMLUVY DĚTÍ

OMLUVY DĚTÍ POUZE NA WWW.ODHLASKA.CZ

NEJPOZDĚJI DO 7:00 HOD. V DEN NEPŘÍTOMNOSTI

Pokud strávník onemocní, má nárok na oběd jen v první den nemoci do vlastního jídlonosiče, a to v Popkovicích v době od 11 hod. do 11:30 hodin a ve Starých Čívicích od 11:30 do 12:30 hod. Školní jídelna a školní jídelna – výdejna odpovídá za kvalitu jídla do doby jeho předání. Ostatní obědy je nutné odhlásit. Neodhlášená strava je účtována jako vydaná.

Jde-li dítě domů po obědě, je nutné odpolední svačinu odhlásit!