Mateřská škola Duha Pardubice - Popkovice a Staré Čívice

vznikla k 1. 1. 2003 jako nová příspěvková organizace s právní subjektivitou spojením dvou mateřských škol Popkovice  a  Staré Čívice.

O školce

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Zdravý rok v mateřské škole“ se zaměřením na ekologickou výchovu a výchovu dětí k péči o své zdraví. Program vychází ze čtyř ročních období a je společný pro obě její pracoviště. Obě mateřské školy se nacházejí v okrajových částech města s možností vycházek do přírody, čehož využíváme při výchovné práci s dětmi.

Duha je součástí přírody, stejně tak zaměření naší výchovné práce vychází z přírody. Její barevné spektrum odpovídá různorodé škále dětí, které se v mateřské škole setkávají:

 • červená symbolizuje chuť do života
 • oranžová vyjadřuje radost a energii
 • žlutá podněcuje a rozveseluje
 • zelená je svěží a symbolizuje uklidnění a toleranci
 • modrá je barva intelektu a duševní inspirace
 • fialová vyjadřuje originalitu, přináší inspiraci a pokoru

Hlavním cílem vzdělávání v mateřské škole je vybavit každého jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Prioritními jsou rozvoj životních dovedností a kompetencí, jako např. chuť vzdělávat se, umět řešit problémy, komunikovat a spolupracovat s ostatními.

V mateřské škole v Popkovicích vzdělávání a výchovu dětí zajišťuje šest pedagogů včetně ředitelky. Ve starých Čívicích se jedná o čtyři pedagogy včetně zástupkyně ředitelky. Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dané zákonem o pedagogických pracovnících.

Snahou personálu Mateřské školy Duha je vytvořit školu rodinného typu plnou pohody, radosti, dobré nálady, plnou příjemných zážitků a dojmů, založenou na těsné spolupráci s rodinou.

Duha pomyslně spojuje dvě místa, což jsou v našem případě dvě mateřské školy.

Aktuálně

OMLUVY DĚTÍ

Vážení rodiče předškolních dětí – vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání je v ČR povinné, prosím o stručnou omluvu vašich dětí.
Stačí do odhlášky v kolonce poznámka napsat jako důvod př. nemoc, lékař, rodinné důvody..
Dále důrazně žádám, abyste své děti přiváděli do MŠ nejpozději do 8hod.
Vzdělávání se musí uskutečňovat min. 4hod. vcelku (viz školní řád).
Děkuji za pochopení.

Hedvika Filipiová – ředitelka MŠ.

AKCE KVĚTEN POPKOVICE

BROUČCI
 • 10. 5 Výlet Bítovany – odjezd v 8:00, bližší informace na třídě
 • 12. 5. Den matek – od 17:00 na třídě broučků
 • 16. 5. Fotografování na závěr roku
 • 18. 5. Projektový den v rámci MŠ
 • 23. 5. Sférické kino – výukové promítání v MŠ
 • 30. 5. Divadlo v MŠ – Mauglí, od 10:30
SLUNÍČKA
 • 9. 5. Cesta do pravěku – interaktivní program pro děti v MŠ 8:30 – 10:00
 • 12. 5. Den matek – od 17:00 na třídě broučků
 • 16. 5. Fotografování na závěr roku
 • 16. 5. Dofotografování předškoláků na tablo
 • 18. 5. Projektový den v rámci MŠ
 • 19. 5. Svítkov Stars – ukázka hokejbalu
 • 23. 5. Sférické kino
 • 26. 5. Výlet do HK – prohlídka záchranné služby včetně vrtulníku, procházka Hradeckými lesy
 • 30. 5. Divadlo v MŠ – Mauglí, od 10:30
 • PLAVÁNÍ: každé úterý
MOTÝLCI
 • 5. 5. Keltské oppidum Nasavrky – bližší informace budou upřesněny
 • 9. 5. Cesta do pravěku – interaktivní program pro děti v MŠ 10:00 – 11:30
 • 12. 5. Den matek – od 17:00 na třídě broučků
 • 16. 5. Fotografování na závěr roku
 • 16. 5. Dofotografování předškoláků na tablo
 • 18. 5. Projektový den v rámci MŠ
 • 20. 5. Svítkov Stars – ukázka hokejbalu
 • 23. 5. Sférické kino – výukové promítání v MŠ
 • 26. 5. Výlet do HK – prohlídka záchranné služby včetně vrtulníku, procházka Hradeckými lesy
 • 30. 5. Divadlo v MŠ – Mauglí, od 10:30
 • PLAVÁNÍ: každé úterý

AKCE KVĚTEN STARÉ ČÍVICE

VEVERKY
 • 10. 5. Výlet ZOO Bítovany, odjezd autobusem od MŠ v 8:00
 • 12. 5. Divadlo u dvou sluncí „Divadlem na cestě k přírodě“ – ekologická pohádka, od 10:30
 • 12. 5. Den matek – od 17:00 na třídě broučků
SOVIČKY
 • 5. 5. Keltské oppidum Nasavrky, odjezd od MŠ 7:45
 • 12. 5. Divadlo u dvou sluncí „Divadlem na cestě k přírodě“ – ekologická pohádka, od 10:30
 • 12. 5. Den matek – od 17:00 na třídě broučků
 • 16. 5. Dofotografování předškoláků na tablo
 • 24. 5. Ekocentrum „život ve vodě“, odjezd MHD v 8:00
 • 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5. (středy) a 20. 5. (pátek) – plavecký kurz
 • Od května bude probíhat každou středu od 14:45 do 15:30 pro přihlášené děti kroužek baseballu. Kroužek povede pan Rambousek a je zdarma. Pedagogický dozor nad dětmi bude zajištěn.