Aktuálně

OMLUVY DĚTÍ

Vážení rodiče předškolních dětí – vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání je v ČR povinné, prosím o stručnou omluvu vašich dětí.
Stačí do odhlášky v kolonce poznámka napsat jako důvod př. nemoc, lékař, rodinné důvody..
Dále důrazně žádám, abyste své děti přiváděli do MŠ nejpozději do 8hod.
Vzdělávání se musí uskutečňovat min. 4hod. vcelku (viz školní řád).
Děkuji za pochopení.

Hedvika Filipiová – ředitelka MŠ.

AKCE ČERVEN POPKOVICE

BROUČCI
 • 1. 6. Výlet ke dni dětí – Staré Čívice, příchod do 7:30, bližší informace na třídě
 • 6. 6. Hrátky s vodou v aquacentru Pardubice, příchod do 8:00, více informací v aplikaci či ve třídě
 • 7. 6. Závěrečný výlet – Kunětická Hora, příchod do 7:30
 • 12. 6. Divadlo Víla Srdíčková, od 8:30
 • 14. 6. Fotbálek ke dni otců, od 17:00 na fotbalovém hřišti naproti ploché dráze
 • 21. 6. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, OD 16:30 VE STARÝCH ČÍVICÍCH
SLUNÍČKA
 • 1. 6. MDD Tyršovy sady, příchod do 8:00
 • 6. 6. Plavání
 • 7. 6. Závěrečný výlet – Kunětická Hora, příchod do 7:30
 • 12. 6. Divadlo Víla Srdíčková, od 8:30
 • 13. 6. Plavání
 • 14. 6. Fotbálek ke dni otců, od 17:00 na fotbalovém hřišti naproti ploché dráze
 • 20. 6. Plavání
 • 21. 6. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, OD 16:30 VE STARÝCH ČÍVICÍCH
 • 27. 6. Plavání
 • 2. 6. PŘEDŠKOLÁCI – spaní v MŠ, od 18:30 (více informací v aplikaci)
 • 15. 6. Rozloučení s předškoláky – dopolední akce pro děti
MOTÝLCI
 • 1. 6. Procházka do Starých Čívic – zábavné dopoledne pro děti
 • 2. 6. Spaní v MŠ, od 18:30 (více informací v aplikaci)
 • 6. 6. Plavání
 • 8. 6. Závěrečný výlet – Raškovice, Svojšice, příchod do 7:15 (více informací v aplikaci)
 • 12. 6. Divadlo Víla Srdíčková, od 8:30
 • 13. 6. Plavání
 • 14. 6. Fotbálek ke dni otců, od 17:00 na fotbalovém hřišti naproti ploché dráze
 • 15. 6. Rozloučení s předškoláky – dopolední akce pro děti
 • 20. 6. Plavání
 • 21. 6. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, OD 16:30 VE STARÝCH ČÍVICÍCH
 • 27. 6. Plavání

AKCE ČERVEN STARÉ ČÍVICE

VEVERKY
 • 1. 6. Den dětí v MŠ, soutěže, hledání pokladu, v dopoledních hodinách
 • 12. 6. Divadlo Víla Srdíčková – „Tři čuníci a ostrov pokladů“, od 10:00 hod.“
 • 14. 6. Hrátky s vodou v aquacentru Pardubice, více informací v aplikaci či ve třídě
 • 14. 6. Fotbálek ke dni otců, od 17:00 na fotbalovém hřišti naproti ploché dráze
 • 21. 6. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, OD 16:30 VE STARÝCH ČÍVICÍCH
SOVIČKY
 • 1. 6. Den dětí v MŠ, soutěže, hledání pokladu, v dopoledních hodinách
 • 5. 6. (pondělí) Předplavecký kurz
 • 7. 6. Předplavecký kurz
 • 8.6.  Turistický výlet – Horní Raškovice,  odjezd od MŠ v 7:30 hod., s sebou batoh s pitím
 • 12. 6. Divadlo Víla Srdíčková – „Tři čuníci a ostrov pokladů“, od 10:00 hod.“
 • 14. 6. Předplavecký kurz
 • 14. 6. Fotbálek ke dni otců, od 17:00 na fotbalovém hřišti naproti ploché dráze
 • 21. 6. Předplavecký kurz
 • 21. 6. SPORTOVNÍ ODPOLEDNE, OD 16:30 VE STARÝCH ČÍVICÍCH
 • 23. 6. Slavnostní vyřazování předškoláků – akce v MŠ, v dopoledních hodinách
 • 23. 6. Zábavné odpoledne s předškoláky, od 17:00  do 19:30  hod., bojovka, piknik, diskotéka
 • 26. 6. (pondělí) Předplavecký kurz
 • 28. 6. Předplavecký kurz