AKCE ŘÍJEN POPKOVICE

BROUČCI 5. 10. VÝLET DO LICIBOŘIC NA BABIČČIN DVOREČEK. INTERAKTIVNÍ PROGRAM „Domácí zvířátka“.  PODROBNÉ INFORMACE BUDOU VČAS VYVĚŠENY NA NÁSTĚNCE. 14. 10. ZÁBAVNÉ BUBNOVÁNÍ PRO DĚTI S UČITELEM ZUŠ KOLÍN od 9.00 hodin 19. 10. DIVADLO V MŠ „ Kouzelná hruška“ od 8.30...