OMLUVY DĚTÍ

Vážení rodiče předškolních dětí – vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání je v ČR povinné, prosím o stručnou omluvu vašich dětí. Stačí do odhlášky v kolonce poznámka napsat jako důvod př. nemoc, lékař, rodinné důvody.. Dále důrazně žádám, abyste své děti...

AKCE ČERVEN POPKOVICE

BROUČCI 6. 6. Výlet na závěr školního roku – Mini ZOO Stěžery, bližší informace ve třídě 12. 6. Fotbálek ke dni otců – fotbalové hřiště naproti ploché dráze, od 17:00 24. 6. Divadlo – Kůzle, od 8:30 25. 6. Sportovní odpoledne na závěr školního roku, od 16:00 na hřišti...

AKCE ČERVEN STARÉ ČÍVICE

VEVERKY 3. 6. Dětský den, dopolední akce v MŠ 6. 6. Výlet ZOO Stěžery u Hradce Králové, odjezd 7:30 hod z MŠ Čívice, zastávka v MŠ Popkovice, předpokládaný návrat po 11:00 hod. 12. 6. Fotbal pro tatínky, hřiště u ploché dráhy, od 17.00 hod. 24. 6. Divadlo Kůzle „ Hurá...

Prohlídka MŠ

Vážení rodiče budoucích přijatých dětí, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci v letošním roce nebude možné uskutečnit Den otevřených dveří v naší MŠ. Proto Vám nabízíme možnost krátkého nahlédnutí do prostor obou budov (Popkovice i Staré Čívice). Nafotili jsme...